การละเมิดกฎหมายคอมพิวเตอร์

ตำรวจได้จับกุมกงสุลกิตติมศักดิ์คนเก่าที่ถูกกล่าวหาว่าผลิตแสตมป์วีซ่าเข้าเมืองและเอกสารตรวจคนเข้าเมืองและขายให้กับชาวรัสเซียที่ประสงค์จะมาเมืองไทยพ. ต. ท. สุรเชษฐ์ฮานพ์ผู้บัญชาการกองตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่าการจับกุม Kuliushin Vitalii ในจังหวัดภูเก็ตเป็นการตอบสนองต่อคำสั่งศาลสั่งให้จับกุมตัวเขา ตำรวจได้เรียกร้องค่าปรับจากการปลอมแปลงเอกสารทางการ

และการทุจริตรวมทั้งการละเมิดกฎหมายคอมพิวเตอร์และอาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ ประเทศไทยมักแต่งตั้งคนในท้องถิ่นให้เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ในแต่ละประเทศเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการเข้าเมือง Vitalii อายุ 60 ปีดำรงตำแหน่งใน Vladivostok ประเทศรัสเซีย แต่การแต่งตั้งของเขาถูกยกเลิกโดยมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อปีพ. ศ. 2549 ในการตอบสนองต่อคำร้องขอจากกระทรวงการต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศตำรวจพบว่า Vitalii ดำเนินการเว็บไซต์ที่เขาโฆษณาบริการของเขาอ้างว่าเขายังคงได้รับอนุญาตให้ทำกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองเช่นการประทับตราวีซ่าและเอกสารการรับรอง